Bc. Tereza Nohavicová

Bakalářská práce

Děti v náhradní rodinné péči a spolupráce s mateřskou školou

Children in foster care and cooperation with the kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Děti v náhradní rodinné péči a spolupráce s mateřskou školou“ je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením ústředních pojmů dané problematiky. Charakterizuje rodinu jako systém, její funkce a styly výchovy. Zabývá se pojetím náhradní rodinné péče a popisuje její možné formy a proces zprostředkování. Dále charakterizuje předškolní …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic „Children in foster care and cooperation with the kindergarten“ is divided into two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with defining the central terms of the topic. It describes a family as a system, its function and styles of education. It deals with the concept of children foster care and describes its possible forms and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová
  • Oponent: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta