Mgr. Barbora Chelíková

Diplomová práce

Rekreační aktivity v přírodě a ochrana životního prostředí

Recreational Activities in the Nature and Environmental Protection
Anotace:
Diplomová práce „Rekreační aktivity v přírodě a ochrana životního prostředí“ se zabývá rozborem právních nástrojů, které slouží k ochraně životního prostředí při provozování rekreačních aktivit. Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol, kdy první kapitola vymezuje základní pojmy, které budou v práci dále podrobněji rozebírány. Druhá kapitola práce se věnuje limitům rekreace obecně. V další části …více
Abstract:
This thesis ‘Recreational activities in the nature and environmental protection’ is focused on analysis of legal instruments which serve to environmental protection during recreational activities. The whole thesis is divided into the four categories. The first chapter defines the key concepts that will be analysed in detail further in this thesis. The second chapter includes limits in a recreation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo