Theses 

Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace – Bc. Ivana Šalanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana Šalanská

Diplomová práce

Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace

The use of marketing research for effective marketing communication tools set

Anotace: Diplomová práce na téma „Využití marketingového výzkumu pro efektivní nastavení nástrojů marketingové komunikace“ se zabývá poznatky z oboru marketingové komunikace, marketingového výzkumu a modelu spotřebitelského chování. Podstatou je analyzovat možnosti využití marketingového výzkumu při měření vhodně nastavených komunikačních nástrojů při oslovování zákazníků. Budu zkoumat souvislosti použití marketingového výzkumu při měření efektivnosti marketingové komunikace v praxi, a to na základě vlastního výzkumu. Cílem je zanalyzovat současné nastavení marketingové komunikace firmy FRIML STAVBY a následně předložit případná řešení na zlepšení celé situace, v tomto případě marketingovou strategii pro nadcházející období. Získané informace povedou k hlubšímu poznání a pochopení celé problematiky. Zpracovaná a navržená řešení mohou být nápomocna při zlepšení stávající komunikační strategie firmy v praxi.

Abstract: The topic of this thesis is „The use of marketing research for effective marketing communication tools set“ and covers related topics of marketing communication, marketing research and consumer behaviour. The aim of this thesis is to analyse the application of marketing research in order to appropriately identify marketing tactics when reaching out to the customers. Based on conducted reseach, I will examine the relationship of using the marketing research and measuring the effectiveness of marketing communication in practice. The goal of this thesis is to analyse the current application of the marketing communication tools in FRIML STAVBY, followed by suggestions of how to improve the choice of tools and their application, hence improving the overall communication strategy and outlining the strategy and plan for the upcoming future. The information gathered from the research were necessary to gather a deeper understanding of the underlying problem. I believe the outline strategy for FRIML STAVBY will improve the approach of the company to the communication mix and its application in practice.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, reklama, podpora prodeje, venkovní reklama, digitální marketing, přímý marketing, event marketing, sponzoring, marketingový výzkum, kvantitativní výzkum, primární data, sekundární data, dotazník, chování spotřebitele, marketingová strategie. Marketing communication, promotion, sales promotions, outdoor advertising, digital marketing, direct marketing, sponsoring, marketing research, quantitative research, primary data, secondary data, questionnaire, consumer behaviour, marketing strategy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz