Theses 

The Project of Employee Recruitment in the Chosen Company – Bc. Kateřina Hanusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Hanusová

Diplomová práce

The Project of Employee Recruitment in the Chosen Company

The Project of Employee Recruitment in the Chosen Company

Abstract: The aim of the thesis is to create a project of employee recruitment for the selected company. The theoretical part describes the characteristics of the concept of human resources manage-ment, its functions, and objectives. Additionally, attention is focused on recruitment. The practical part describes the company's characteristics, follows the analysis of the employees and the analysis of the current recruitment of drivers, which forms the basis for the project. Subsequently, based on all the analyzes carried out, a project of a new recruitment system is proposed. In the last part of the Master thesis, this project is subject to cost, time and risk analysis.

Abstract: Cílem diplomové práce je vytvoření projektu náboru zaměstnanců pro vybranou společnost. V teoretické části je definována charakteristika pojmu řízení lidských zdrojů, jeho funkce a cíle. Dále je pozornost zaměřena na nábor. V praktické části je uvedena charakteristika firmy, následují analýzy zaměstanců a analýza současného systému náboru řidičů, které tvoří zá-kladní východisko pro uvedený projekt. Následně je na základě všech provedených analýz navržen projekt na vytvoření nového náborového systému. V poslední části diplomové práce je tento projekt podroben nákladové, časové a rizikové analýze.

Keywords: řízení lidských zdrojů, nábor, zaměstnanci, řidič, referral program

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Benyahya, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50064 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Hanusová, Kateřina. The Project of Employee Recruitment in the Chosen Company. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz