Bc. Lucie Curylová

Diplomová práce

Možnosti ovlivnění fenotypu nádorových kmenových buněk u neuroblastomu

Potential modulation of cancer stem cell phenotype in neuroblastoma
Anotace:
Nádorové kmenové buňky (CSCs) jsou vysoce agresivní nediferencované buňky, jimž je přisuzována klíčová role při nádorovém bujení. Zároveň se velkou měrou podílejí na rezistenci tumorů vůči konvenčním terapiím, vzniku metastáz a relapsů onemocnění. Přítomnost CSCs byla potvrzena u mnoha typů nádorů, včetně neuroblastomu. Neuroblastom patří k nejčastějším solidním nádorům dětského věku. Jedná se o vysoce …více
Abstract:
Cancer stem cells (CSCs) are highly aggressive undifferentiated cells which are implicated to play a key role in tumorigenesis. At the same time, they are involved in the resistance of tumors, metastasis and relapse of the disease. CSCs have been reported in many types of tumors, including neuroblastoma. Neuroblastoma is one of the most common solid tumors in children. It is a highly heterogenous disease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Petr Chlapek, DiS.
  • Oponent: Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta