Bc. Hana Kolouchová

Diplomová práce

Regulace environmentálních dopadů dopravy pomocí alternativních daňových nástrojů

Regulation of environmental impacts of transport using alternative tax instruments
Anotace:
Tématem diplomové práce je regulace environmentálních dopadů silniční dopravy daňovými nástroji alternativními k silniční dani. Cílem práce je zhodnotit daňové nástroje vhodné k ekologizaci vozového parku a zodpovědět otázku, zda jsou tyto nástroje cílené spíše na obnovu vozových parků vozidly produkujícími nižší emise nebo spotřebovávajícími alternativní pohonné hmoty. Dalším cílem je formulace závěrů …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the regulation of environmental impacts of road transport using tax tools alternative to road tax. The aim of the thesis is to evaluate the tax tools suitable for greening the vehicle fleet and answer the question whether these instruments are more focused on the fleet renewal by vehicles pro-ducing lower emissions or using alternative fuels. Another objective is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta