Jana KOVÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Konzumní společnost z pohledu Ericha Fromma

Consumer society from Erich Fromm´s perspective
Abstract:
Konzumní společnost je v současné době velmi diskutované téma, jak sociology, psychology, tak i filozofy. Bakalářská práce se proto zabývá analýzou této problematiky z jednoho specifického hlediska. Stěžejní část práce nahlíží na konzumní společnost prostřednictvím názorů Ericha Fromma. V další části práce jsou pak představeny pohledy jeho následovníků, popřípadě i kritiků. Hlavním cílem práce je analýza …more
Abstract:
Consumer society is currently widely discussed topic by sociologists, psychologists and philosophers. The bachelor thesis therefore deals with analysis of this issue from the specific view. The main part of this thesis looks at consumer society by the opinions of Erich Fromm. In the next part are presented views of his followers or critics. The primary aim of the thesis is to analyze the attitudes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Vladimír Šiler

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVÁŘOVÁ, Jana. Konzumní společnost z pohledu Ericha Fromma. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta