Michaela Jungová

Bakalářská práce

Strategická analýza okolí nestátní neziskové organizace Domov sv. Karla Boromejského

Strategic Analysis of the External Environment of Non-profit Organization Domov sv. Karla Boromejského
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je sestavit strategickou analýzu okolí nestátní neziskové organizace Domov sv. Karla Boromejského a určit hlavní faktory, které ovlivňují konkurenční postavení organizace v jejím relevantním odvětví. Teoretická část se zabývá rešerší literatury, která zpracovává problematiku nestátních neziskových organizací a strategické analýzy, včetně popisu metodiky vhodných nástrojů …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to compile a strategic analysis of the external environment of non-profit organization Domov sv. Karla Boromejského and to determine the factors that affect the competitive position of the organization in its relevant industry. The theoretical part consists of literature research which deals with the issue of non-profit organizations and strategic analysis, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Petr Boukal
  • Oponent: Jindřich Špička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83618