Theses 

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života u dlouhodobě nemocných – Mgr. Lenka Chudobová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Chudobová, DiS.

Bakalářská práce

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života u dlouhodobě nemocných

The quality of nursing care compared to the life quality of people with long-lasting illnesses

Anotace: Problematika kvality života dlouhodobě nemocných a to do jaké míry ovlivňuje tuto hodnotu ošetřovatelská péče se stává stále aktuálnější. Každá ekonomicky vyspělá společnost se tématem zvyšování kvality života chronicky nemocných intenzivně zabývá. Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a vyhodnocení kvality života a spokojenosti chronicky nemocných seniorů v Domově pro seniory Nopova v Brně. Výsledky šetření byly analyzovány a na základě zhodnocení byl vyhotoven návrh opatření pro kontinuální zvyšování kvality života chronicky nemocných seniorů v v Domově pro seniory Nopova v Brně.

Abstract: The issue of the quality of life of chronic patients and how the nursing care affects this value is becoming more and more topical. Every economically developed society deals with the theme of improving of the quality of life of chronic patients intensively. The bachelor thesis focuses on the mapping and evaluating of the quality of life and satisfaction of chronic senior patients staying in the Home for Aged People Nopova in Brno. The research results were analysed, and measures for continuous improvement of the quality of life of chronic senior patients staying in the Home for Aged People Nopova in Brno were proposed on the basis of the evaluation.

Klíčová slova: kvalita života, ošetřovatelská péče, domov pro seniory quality of life, nursing care, rest home (nursing home)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:27, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz