Mgr. Radim Kejík

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální vyloučení – perspektiva sociálních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách

Social exclusion – perspective of social workers in socially excluded locallity
Abstract:
Tato Absolventská práce pojednává o terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách, kterou provozuje sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi SOS Kompas. Jejím úkolem je poskytování preventivní péče rodinám ohroženým odebráním dětí. Cílem této práce je zjistit, jaké jsou pro sociální pracovníky zásadní problémy a překážky, se kterými se setkávají při výkonu své práce a popsat jejich …more
Abstract:
This graduation thesis deals with field social work in socially excluded localities provided by the social activation service for families with children SOS Kompas. This service aims to provide prevention services for families at risk of having their child/ren removed from the family. The goal of this thesis is to describe the main issues and barriers that the social workers in a socially excluded …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Jan Mochťák
  • Reader: Mgr. Iva Linhartová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc