Mgr. Lenka Tomaidesová

Diplomová práce

Hra a její role v psychoterapii ohrožených dětí

Play and its role in psychotherapy of children at risk
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na proces hry v dětské terapii. Na to, jak proces hry v psychoterapii probíhá, jakou má dynamiku. Zabývá se hrou a její rolí v terapii ohrožených dětí. Hru jako fenomén vymezuji nejprve s pomocí filosofické tradice. V teoretické části jsou rozebrány dva základní okruhy: hra v terapii a pojem 'ohrožené dítě'. Snažím se uchopit šíři pojmu 'ohrožené dítě' na různých rovinách …více
Abstract:
In my thesis I focus on the role of play in child psychotherapy. Particular focus has been placed on how play develops in therapeutic process. In the theoretical part of the work I describe the concept of play and child at risk, the history and current development. In my research I explore therapist's experiences with play in child therapy and its effect for therapy change. To analyze the data I used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií