Tereza Kropíková

Bakalářská práce

Environmentální dopad divadelního provozu na území města Brna

Environmental Impact of Theaters in Brno
Anotace:
Bakalářská práce Environmentální dopad provozu divadel: příklady z města Brna pojednává o problematice environmentální šetrnosti a jejích aspektech při provozu divadel. Teoretická část přibližuje základní pojmy spojené se šetrností k životnímu prostředí a specifikuje jejich roli při provozu divadel. Empirická část seznamuje čtenáře s příklady čtyř brněnských divadel a s jejich současným přístupem k …více
Abstract:
Diploma thesis Environmental Impact of Theatres in Brno deals with environmental aspects of the theatre practice and its specifics in the city of Brno. The theoretical part focuses on environmental suistainability and its connection with theatre practice. In the empirical part, the author tries to further cover aspects of theatre suistainability by addressing the issues of four theatres located in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Vít Kouřil
  • Oponent: Ing. Jana Vondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lugag/