Bc. Andrea Tomanová

Master's thesis

Mezinárodní měnový fond - jeho současná pozice a úkoly

IMF - its Present Tasks and Position
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o Mezinárodním měnovém fondu, jakožto jedné z mezinárodních finančních organizací. V úvodu je práce zaměřena na historický vývoj Mezinárodního měnového fondu a jeho orgány. Dále práce obsahuje souvislosti s Českou republikou a v závěru je práce zaměřena na současnou úlohu Mezinárodního měnového fondu.
Abstract:
This thesis discusses the International Monetary Fund, as one of the international financial organizations. At the beginning, the work deals with the historical development of the International Monetary Fund and bodies of the organization. This thesis it also includes context with the Czech Republic and in the end the work is focused on the current role of the International Monetary Fund.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Procházka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS