Dominika Šubová

Bakalářská práce

Bariéry sociální inkluze bezdomovců v oblasti města Znojma

Barriers to social inclusion of the homeless in the area of Znojmo
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bariér sociální inkluze bezdomovců. Hlavním cílem práce je zjistit jaké faktory brání lidem bez domova navrácení do běžného života většinové společnosti. Dále práce popisuje příčiny, jež vedly k extrémnímu sociálnímu vyloučení. Zvláštní pozornost je věnována sociálním službám a jejich vlivu na začleňování jedinců zpět do společnosti. Okrajově se práce zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of barriers to social inclusion of the homeless. The main objective of the work is to find what factors keep homeless people from returning to normal life of the majority society. Further, the bachelor thesis describes the causes that led to extreme social exclusion. Particular attention is devoted to social services and their impact on the integration of individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií