Nikola Ohnheiserová

Bakalářská práce

Sociální začleňovaní osob bez přístřeší

Social inclusion of homeless people
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálním začleňováním osob bez přístřeší. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zaměřuje na vymezení základních pojmů souvisejících s bezdomovectvím, druhá kapitola je věnována typologii bezdomovectví a třetí kapitola pojednává o poskytované pomoci v České republice. Hlavním cílem této …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the social inclusion of homeless people. This work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is subdivided into three chapters. The first chapter focuses on the definition of the basic terms related to homelessness, the second chapter deals with the typology of homelessness and the third chapter deals with the assistance provided in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/p2tvg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Čvančara
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě