Theses 

Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu – Mgr. Michal KUBÍČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michal KUBÍČEK

Diplomová práce

Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu

Search engine optimization, effective tool of electronic marketing

Anotace: Cílem této práce je na praktickém příkladu ukázat způsob, jak zvýšit návštěvnost webových stránek za použití poznatků a praktik jednoho z nejefektivnějších nástrojů elektronického marketingu {--} optimalizace stránek pro vyhledávače (search engine optimization {--} SEO). Práce předkládá teoretické základy pro pochopení postupů a chování vyhledávačů jako Google.com nebo Seznam.cz, které jsou v současné době nejúčinnějším nástrojem k získávání nových zákazníků na českém Internetu. Definuje postupy SEO a klíčové otázky pro analýzu potřebnou k vypracování efektivní strategie optimalizace. Praktická část pak popisuje samotný projekt optimalizace stránek {--} elektronického obchodu společnosti Ippon. Věnuje se jak on-page optimalizaci stránek, tak také volbě vhodné obsahové podob a struktury prezentace. V poslední části ukazuje v praxi off-page optimalizaci {--} uzpůsobení okolí tak, aby co nejvíce pomáhalo zvýšení návštěvnosti právě našich www stránek.

Abstract: The aim of this work is to demonstrate by means of a practical example a way of increasing web page hits using pieces of knowledge of one of the most effective electronic marketing tools {--} the SEO (Search Engine Optimization). This work brings forward theoretical basics for understanding techniques and behaviour of search engines which are nowadays the most effective tools in gaining new customers. It defines the SEO processes and key questions for analysis needed to create an effective optimization strategy. The practical part describes the project of web page optimization itself, using the electronic trade of the Ippon company as an example. It concerns on-page optimization as well as methods of choosing suitable presentation forms. The last part then illustrates by means of practical examples the so called off-page optimization which means to transform the environment in order to increase web page hits.

Klíčová slova: SEO, SEM, Optimalizace pro vyhledávače, Google, Seznam, elektronický obchod, eletronický marketing, internetový marketing, Internet

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
  • Identifikátor: 4950

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Štěpán Prachař

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=4950 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

KUBÍČEK, Michal. Search engine optimization jako účinný nástroj elektronického marketingu. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:22, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz