Bc. Eva Týlová, DiS.

Master's thesis

Návrh komunikační strategie pro Regionální produkt Opavské Slezsko

The Opavian Silesia Regional Product Communication Strategy Proposal
Abstract:
Tématem diplomové práce je navržení komunikační strategie pro Regionální produkt Opavské Slezsko. Cílem této diplomové práce je navrhnout komunikační strategii, jejíž aplikací v praxi dojde ke kvalitnější informovanosti návštěvníků turistické oblasti Opavské Slezsko o turistické nabídce a místních produktech, k jejich motivaci k delšímu pobytu v této destinaci, a také k podpoře podnikatelských subjektů …more
Abstract:
The topic of the present diploma thesis is a proposal of a communication strategy for the Regional Product Opavian Silesia. The aim of this thesis is to suggest a communication strategy the application of which will result in the tourists being provided with more information about the region Opavian Silesia, tourist offers, as well as the local products. It will motivate the tourists to stay in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016
Accessible from:: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Týlová, Eva. Návrh komunikační strategie pro Regionální produkt Opavské Slezsko. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications