Mgr. Josef Pasulka, Ph.D.

Doctoral thesis

Study of protein-RNA complexes by computational methods

Study of protein-RNA complexes by computational methods
Abstract:
Práce se zaměřuje na studium RNA vázajících proteinů a interagujících proteinových domén zapojených do post-trankripčních úprav použitím výpočetních metod. Při studiu proteinů a jejich komplexů byly využity volné simulace molekulové dynamiky (MD) stejně jako simulace ve spojení s experimentálními daty získanými nukleární magnetickou rezonancí (NMR). Práce podává stručný přehled metod a principů, které …more
Abstract:
This thesis is focused on study of RNA-binding proteins and protein interacting domains involved in post-transcriptional modifications by computational methods. Proteins and their complexes were studied either using unrestrained molecular dynamics (MD) simulations or in conjunction with experimental data obtained by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The work presents a brief overview of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 10. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • Reader: Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D., prof. RNDr. Michal Otyepka, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta