Bc. Jiří Basta

Diplomová práce

Nakládání s odpady vybraného regionu

Waste Management of the Selected Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje příslušné právní dokumenty, plán odpadového hospodářství, charakteristiku odpadů a rizika nakládání s odpady. Praktická část obsahuje charakteristiku zájmového území a následně je zpracována analýza rizik v nakládání s odpady …více
Abstract:
The diplom thesis is focused on the isme of waste management in the Moravian-Silesian Region. The thesis is dividend into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains relevant juristic documents, waste management plan, waste characteristics and waste management risks. The practical part contains the characteristics of the area of interest and then the risk analysis in the waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Basta, Jiří. Nakládání s odpady vybraného regionu. Uherské Hradiště, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe