Ing. Michaela Skořepová

Master's thesis

Determinanty nezaměstnanosti v různých fázích ekonomického cyklu

Determinants of unemployment in various periods of economic cycle
Abstract:
Téma práce je ?Determinanty nezaměstnanosti v různých fázích ekonomického cyklu?. Na základě dostupných informací porovnávám situaci na trhu práce v okrese Rychnov nad Kněžnou s celou Českou republikou. Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí ? teoretické a praktické. V první části jsem se zaměřila na teoretické vysvětlení nezaměstnanosti a hospodářského cyklu. Praktická část obsahuje stručnou …more
Abstract:
The subject of this work is ?Determinants of the unemployment in various periods of the economic cycle?. I compare a situation in the labour market in a region of Rychnov nad Kněžnou to the whole Czech republic on the basis of available information. This thesis consists of two parts ? theoretical and practical. I focused on the theoretical definition of the unemployment and the economic cycle in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Skořepová, Michaela. Determinanty nezaměstnanosti v různých fázích ekonomického cyklu. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní