Ing. Michaela Skořepová

Master's thesis

Determinanty nezaměstnanosti v různých fázích ekonomického cyklu

Determinants of unemployment in various periods of economic cycle
Anotácia:
Téma práce je ?Determinanty nezaměstnanosti v různých fázích ekonomického cyklu?. Na základě dostupných informací porovnávám situaci na trhu práce v okrese Rychnov nad Kněžnou s celou Českou republikou. Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí ? teoretické a praktické. V první části jsem se zaměřila na teoretické vysvětlení nezaměstnanosti a hospodářského cyklu. Praktická část obsahuje stručnou …viac
Abstract:
The subject of this work is ?Determinants of the unemployment in various periods of the economic cycle?. I compare a situation in the labour market in a region of Rychnov nad Kněžnou to the whole Czech republic on the basis of available information. This thesis consists of two parts ? theoretical and practical. I focused on the theoretical definition of the unemployment and the economic cycle in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedúci: prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skořepová, Michaela. Determinanty nezaměstnanosti v různých fázích ekonomického cyklu. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní