Martin Pořízka

Bachelor's thesis

Možnosti využití 153. ženijního praporu Armády České republiky při řešení mimořádných událostí

Deployment Possibilities of the 153rd Czech Army Engineer Battalion in Dealing with Emergencies
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití 153. ženijního praporu Armády České republiky při řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vypracované literární rešerše na dané téma, informuje o základních pojmech a právních normách, týkajících se řešení problematiky …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of using the 153rd Engineer Battalion of the Army of the Czech Republic in dealing with emergencies and crisis situations in the administrative district of the municipality with extended powers Prostějov. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains elaborated literature searches on the given topic, informs …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Kyselák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pořízka, Martin. Možnosti využití 153. ženijního praporu Armády České republiky při řešení mimořádných událostí. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Protection of Population / Protection of Population