Ing. Karolína Brejchová

Bachelor's thesis

Psychologická péče o umírající a blízké osoby jejich života

Psychological Care of Dying  Patients and their Close Relatives
Abstract:
Smrt a její vlivy jsou součástí nás všech a našich životů, přestože víme, jak je obtížné takovéto situace snášet. Bakalářská práce se zabývá problematikou umírání s ohledem na rodinu a pozůstalé. Popisuje fáze umírání a smiřování se se smrtí, měnící se modely umírání a sociálních aktů. Rozděluje poskytované péče umírajícím a blízkým podle druhů zařízení, kde se v současné době umírá. Cílem práce je …more
Abstract:
Death and its effects are part of us and our lives, although we know how difficult it is to tolerate such a situation. Bachelor thesis deals with the issue of dying with regard to family and residuary. Bachelor thesis describes the phases of dying and reconciliation with death, changing patterns of dying and social acts. Divides care provided to dying people and relatives by type of facility, where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Reader: Dr. Jan Lachman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS