Theses 

Výkaz Cash-flow – Ing. Miloslava Mathauserová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Miloslava Mathauserová

Bakalářská práce

Výkaz Cash-flow

Statement of cash flow

Anotace: V práci je na základě teoretických poznatků o peněžních tocích a o metodách jeho sestavení zpracován výkaz cash flow vybraného podniku. Výkaz cash flow je sestavován nepřímou metodou, na jejímž základě se odhalí možné finanční problémy a případná rizika firmy. Na závěr jsou formulovány návrhy a doporučení ke zjištěné struktuře cash flow ve sledovaném období.

Abstract: In work, based on theoretical knowledge of cash flowing and methods of assembly, there is processed a cash flow statement of a chosen company. The cash flow is being set together by undirect method. As a result of using this method, the possible financial troubles and posible risks for the company should be disclosed. In the end the suggestions and recommendations are formed according to the found out structure of the cash flow in tracking period.

Klíčová slova: výkaz cash flow, přímá metoda, nepřímá metoda, peněžní toky z provozní činnosti, peněžní toky z investiční činnosti, přeněžní toky z financování, peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty, nepeněžní operace, statement of cash flow, direct method, undirect method, cash flow of operating activity, cash flow of investment aktivity, cash flow of financing, cash resources, cash equivalend, noncash operation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Hanzlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 02:55, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz