Čestmíra MÁDLOVÁ

Bachelor's thesis

Dětská práva a Charta práv hospitalizovaných dětí, její znalost a dodržování z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte na lůžkové části Dětského oddělení v Klatovské nemocnice,a.s.

Children´s rights and the Charter of rights of hospitalised children; their knowledge and observance from the perspective of a person accompanying a hospitalised child to the bed department of the paediatric ward in Klatovy hospital,a.s.
Anotácia:
Teoretická část práce se zabývá pojmy, které souvisí s názvem bakalářské práce: práva hospitalizovaného dítěte, jejich dodržování, informovanost dětí i dospělých, hospitalismus. Pro praktickou část byly vytvořeny dva dotazníky, z nichž první obsahoval 20 otázek pro malé pacienty, druhý 21 otázek pro jejich doprovod a 12 otázek pro řízený rozhovor s primářem dětského oddělení této nemocnice. Data byla …viac
Abstract:
The theoretical part deals with the basic terms used in the Bachelor´s work such as the rights of children in hospital, their observation, awareness of the Charter and hospitalism. In the practical part two questionnaires were prepared. The first one contained twenty questions for small patients to respond and the other contained 20 questions to ask persons accompanying them and 12 questions of directed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009
Zverejniť od: 12. 5. 2009
Identifikátor: 10620

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: JUDr. Věra Pražmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁDLOVÁ, Čestmíra. Dětská práva a Charta práv hospitalizovaných dětí, její znalost a dodržování z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte na lůžkové části Dětského oddělení v Klatovské nemocnice,a.s.. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 4aiuax 4aiuax/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.