Marie RYZOVÁ

Diplomová práce

Aktivizační výukové metody na 1. stupni ZŠ

Activation teaching methods for primary school
Anotace:
Téma diplomové práce "Aktivizační výukové metody na 1. stupni ZŠ" sleduje využitelnost a efektivnost aktivizačních výukových metod a metody CLIL v praxi. Práce obsahuje teoretickou část, která vymezuje výukové metody. Největší pozornost je věnována metodám aktivizačním, ale také metodě CLIL. Aplikační část tvoří vytvořený metodický materiál, který byl realizován na 1. stupni ZŠ v každé třídě zvlášť …více
Abstract:
The thesis topic "Activation Teaching Methods in Primary School" investigates the usability and effectiveness of activation teaching methods and CLIL in practice. The thesis contains a theoretical part that defines teaching methods. The most attention is given to the activation methods, but also to the CLIL method. The application part consists of the created methodological material, that was implemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYZOVÁ, Marie. Aktivizační výukové metody na 1. stupni ZŠ . Olomouc, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.