Bc. Michaela Kalousková

Master's thesis

Kvalita života pracujících seniorů

Quality of Life of Working Seniors
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života pracujících seniorů. Obsah je rozdělen do dvou částí (teoretické a empirické).Teoretická část je věnována problematice stárnutí, stáří (definice, periodizace, změny spojené se stárnutím a stářím, demografie stárnutí), kvalitě života seniorů (pojem, definice, historie, přístupy, dimenze, metody a nástroje měření, podpora kvality života seniorů). Práce dále podrobněji …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the quality of life of senior citizens who are still working. The contents are divided into two parts, theoretical and empirical.The theoretical part deals with the problem of the aging process, old age (definition, temporal segmentation, changes connected with the aging process and old age, demography of the aging process), and the quality of life of senior citizens …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Soňa Šestáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta