Mgr. Radek RIEDL

Master's thesis

Srovnání hlavních institucí českého a německého autorského zákona

Comparison of Main Legal Institutes of Czech and german Copyright Act
Abstract:
V diplomové práci se autor věnuje srovnání hlavních institucí českého a německého autorského zákona. Za nosnou metodu byla zvolena metoda komparatistická. Srovnávanými instituty se staly tyto: dílo, autorství, ochrana autorského práva a kolektivní správa práv. Do práce autor zařadil rovněž srovnání systematiky obou platných zákonů, vymezení jejich vztahu k obecným předpisům soukromého práva, pohled …more
Abstract:
The autor in his graduation theses deals with comparison of main intitutes of Czech and German Copyright Act. As a main method was choosen the comparative method. In this work are compared following institutes: Work, Autorship, Protection of copyright and institute of Collective administration of authors' rights. This work contains also systematic comparison of both valid acts, delimitation theirs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 2. 2011
Identifier: 69083

Thesis defence

 • Supervisor: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RIEDL, Radek. Srovnání hlavních institucí českého a německého autorského zákona. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 02. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 4ecepu 4ecepu/2
11/2/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.