Viktoria Marschnerová

Bakalářská práce

Hodnocení udržitelnosti rozvoje vybraného podniku

Evaluating the sustainability of development of a selected company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konceptu udržitelného rozvoje ve společnosti Stravování Holec. Jejím cílem je zhodnotit koncept environmentální udržitelnosti a dlouhodobé stability vybraného podnikatelského subjektu a navrhnout možné změny, které by vedly ke zvýšení její efektivnosti a snížení negativních environmentálních dopadů z podnikových procesů. Dle aktuálních literárních rešerší …více
Abstract:
Title of the Bachelor'sThesis: Evaluation of the sustainability of the development of the selected company This bachelor thesis deals with the concept of sustainable development in the company Stravování Holec. Its aim is to evaluate the concept of environmental sustainability and long-term stability of the selected business entity and to suggest possible changes that would lead to increased efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislava Míková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marschnerová, Viktoria. Hodnocení udržitelnosti rozvoje vybraného podniku. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta