Bc. Klára Bergmanová

Master's thesis

Nezaměstnanost a rekvalifikace u osob ve věku 50+

Unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá nezaměstnaností a rekvalifikacemi u lidí starších padesáti let. Jejím cílem je zjistit, jak účastníci rekvalifikačních kurzů hodnotí jejich dopad na svou profesní kariéru. Práce sestává ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část pojednává o vzdělávání dospělých, vymezuje základní pojmy s tímto tématem související, zabývá se vzdělávacími formami …more
Abstract:
The main topic of this master´s thesis is unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over. The goal of this thesis is to find out how rekvalification course attendees evaluate the course impact on their profesional career. This thesis consists of two parts, the theoretical and the empirical. The theoretical part deals with adult learning and determins basic therms in relation to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta