Bc. Jiří Doubek

Master's thesis

Současná finanční krize - důvody, stav a možnosti překonání

Current financial crisis - reasons, status and possibilities of overcoming
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a posoudit současnou finanční a hospodářskou krizi nejen v České republice, ale i ve světě. Poskytuje analýzu příčin krize, popisuje její rychlý rozmach po celém světě a důvody, které k tomu vedly. Ukazuje nástroje, kterými vlády a centrální banky celého světa proti krizi bojovaly a jaké byly důsledky těchto opatření, zejména s ohledem na aktuální dluhovou …more
Abstract:
This graduation theses is aimed at describing and to judge the current financial and economic crises not only in the Czech Republic, but also worldwide. The study delivers an analysis of reasons, describes her fast spreading across the world and reasons leading to that. It shows tools that the governments and central banks used to fight the crisis and the effects of these tools, especially in the aspect …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní