Bc. Veronika Chlubná

Diplomová práce

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců a hostů hotelu

Privacy and protection of personal data of employees and guests in a hotel
Anotace:
Chlubná, V. Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců a hostů hotelu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Diplomová práce je zaměřena na problematiku ochrany soukromí a osobních údajů zaměstnanců a hostů v konkrétním hotelu v Brně. Literární rešerše pojímá teoreticky problematiku ochrany soukromí a osob-ních údajů. V této části práce je možné najít základní pojmy, zásady …více
Abstract:
Chlubná, V. Privacy and protection of personal data of employees and guests in a hotel. Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2020.This diploma thesis focuses on the issue of privacy and personal data protec-tion of employees and guests of a hotel in Brno.Review of literature deals with theoretical issues of privacy and personal da-ta protection. In this part of the thesis, it is possible to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta