Nikola ULVROVÁ

Bachelor's thesis

Volnočasové aktivity žáků v mimoškolních zařízeních měst Varnsdorf a Rumburk

Pupil's freetime activities in extracurricular facilities situated in the towns of Varnsdorf and Rumburk
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami žáků v mimoškolních zařízeních měst Varnsdorf a Rumburk. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. V teoretické části je popsána historie a významné historické volnočasové organizace. Nejsou opomenuty ani důležité funkce výchovy a to, jak jsou vnímány společností a různými vědními obory. Definujeme dítě mladšího školního věku a jeho …viac
Abstract:
Bachelor's work describes leisure time activities of pupils from Varnsdorf and Rumburk. I split my work in two parts - theoretical and empirical one. In theoretical part i mentioned history and also some important historical organizations. We shouldn't forget to emphasize how important functions of education are percieved by society and science disciplines. I define the age of preschool kid and its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PaedDr. Vladimír Heger

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULVROVÁ, Nikola. Volnočasové aktivity žáků v mimoškolních zařízeních měst Varnsdorf a Rumburk. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta