Bc. Vladimír PÁTEK

Master's thesis

Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN

Evalution of the revitalized landscape of lake Most compared to the revitalization landscape in area of the Lusatian lakeland in Germany
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve Spolkové republice Německo. Práce porovnává následné využití krajiny (resocializaci) po těžbě uhlí v Mostě s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny. V úvodu praktické části je uvedena stručná historie města Mostu a první zmínky o dobývání uhlí …more
Abstract:
This thesis focuses on the evaluation of a revitalized region around the lake Most in comparison with a revitalized region of the lake region of Lužice in Germany. Thesis evaluates the possible landscape usage (rehabilitation) in Most after the coal mining and compares it with the rehabilitation projects done in the Lusatian Lakes Landscape. In the introduction of practical part deals with a brief …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÁTEK, Vladimír. Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí