Bc. Vladimír PÁTEK

Diplomová práce

Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN

Evalution of the revitalized landscape of lake Most compared to the revitalization landscape in area of the Lusatian lakeland in Germany
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve Spolkové republice Německo. Práce porovnává následné využití krajiny (resocializaci) po těžbě uhlí v Mostě s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny. V úvodu praktické části je uvedena stručná historie města Mostu a první zmínky o dobývání uhlí …více
Abstract:
This thesis focuses on the evaluation of a revitalized region around the lake Most in comparison with a revitalized region of the lake region of Lužice in Germany. Thesis evaluates the possible landscape usage (rehabilitation) in Most after the coal mining and compares it with the rehabilitation projects done in the Lusatian Lakes Landscape. In the introduction of practical part deals with a brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁTEK, Vladimír. Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí