Theses 

Analýza hypotečního úvěrování fyzických osob v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – Bc. Robin Kappl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Robin Kappl

Diplomová práce

Analýza hypotečního úvěrování fyzických osob v UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Mortgage Financing Analysis for Segment Individuals in UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Anotace: Hlavním cílem mé diplomové práce s názvem „Analýza hypotečního úvěrování fyzických osob v UniCredit Bank Czech Republic, a.s.“ bylo zpracovat teoretické poznatky o základních principech fungování hypotečního financování fyzických osob v České republice, zmapovat situaci na českém hypotečním trhu a provést analýzu hypotečního úvěrování v bance UniCredit Bank Czech Republic, a.s., včetně navržení opatření směrujících k navýšení produkce hypotečních úvěrů ve vybrané bance. V první části rozeberu charakteristické znaky hypotečních úvěrů pro fyzické osoby v České republice. Samostatnou kapitolu věnuji analýze novodobého vývoje hypotečního trhu v Česku. V poslední části analyzuji hypoteční financování fyzických osob v bance UniCredit Bank Czech Republic, a.s. V rámci analýzy charakterizuji produktovou nabídku hypotečních úvěrů této banky a následně rozeberu produkci hypotečních úvěrů za poslední dva roky. Výsledek analýzy vyhodnotím a závěrem navrhnu opatření, která budou směřovat ke zvýšené produktivitě banky v této oblasti a celkové racionalizaci úvěrového procesu.

Abstract: The main object of my thesis „The mortgage financing analysis for segment Individuals in UniCredit Bank Czech Republic, a.s.“ was to compile knowledge about basic principles of mortgage financing for individuals in the Czech Republic, to monitor the situation on the Czech mortgage market following with the analysis of mortgage financing in UniCredit Bank and suggestions how to improve mortgage loans output in this bank. My thesis is divided into several separated parts.The first part is the theory of mortgage in the Czech Republic, primarily its characteristics. A separate chapter is dedicated to analysis of the modern mortgage market evolution in the Czech Republic. The third part contents UniCredit Bank characteristic and description of bank mortgage products. The main chapter is my analysis of mortgage loan production in UniCredit Bank for last two years. The reader will find the result of my analysis, suggestions and advices for the mortgage productivity increase and overall streamlining the credit proces. It means improve morgage loan output.

Klíčová slova: hypoteční úvěr, hypoteční zástavní list, úroková sazba, státní podpora, stavební spoření, vývoj hypotečního trhu, dluhový poměr, hodnota úvěru, masový trh, obchodní marže

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hloušek
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz