Ing. Roman Šťastný

Bakalářská práce

Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)

Mortgage Bonds (CR, Europe, USA)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat a srovnat hypotéční trhy v ČR, vybraných zemích evropské unie a USA. Hlavní pozornost bude věnována lokálnímu trhu se zaměřením na dopady změny zákona o dani z příjmů platné od 1. 1. 2008.
Abstract:
The purpose of this Bachelor thesis is to describe and to compare mortgage market in Czech Republic, certain European countries and in the USA. The main attention will be paid to the local market with a view to the impacts of amendment of income tax law valid from 1. 1. 2008.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bohumil Stádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management