Šárka Vlachová

Bakalářská práce

Hypotéční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)

Mortgage Bonds (CR, Europe, USA)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce na téma "Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)" je charakteristika hypotečního trhu v České republice, ve vybraných evropských zemích a ve Spojených státech amerických. Součástí práce je také srovnání Hypoteční banky s konkurencí. Výsledkem práce je zhodnocení jednotlivých hypotečních trhů.
Abstract:
The purpose of this Bachelor thesis "Mortgage bonds (CZ, Europe, USA)" is characteristic of mortgage market in Czech Republic, in chosen European countries and in the United States of America. The confrontation of Hypoteční banka with competition is included. The result of this Bachelor thesis is an assessment of the individual mortgage markets.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management