Bc. Sylva Kynychová

Diplomová práce

Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)

The Mortgage Bonds (ČR, Europe, USA)
Anotace:
Hypoteční obchody nejsou pouhými obchody s hypotečními úvěry, ale je žádoucí rozlišovat jejich aktivní a pasivní část. Pro poskytnutí hypotečního úvěru, který má charakteristiku úvěru dlouhodobého, je pro hypoteční banku nutné zajistit také dlouhodobé nebo obnovitelné zdroje. Jedním z významných zdrojů financování těchto úvěrů jsou emise hypotečních zástavních listů. Účelem této práce je seznámit čtenáře …více
Abstract:
Mortgage deals are not only deals with the mortgage loans. It is advisable to differentiate between their active and passive part. To grant a mortgage loan, which has long-term characteristics, it is necessary for the mortgage bank to ensure also long-term or renewable resources. One of the important sources of these loans financing is the offering of mortgage bonds. The purpose of this work is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bohumil Stádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance