Ing. Václav Hon

Master's thesis

Hypoteční zástavní list jako investiční instrument

Mortgage bond as an investment instrument
Abstract:
Předmětem diplomové práce Hypoteční zástavní list jako investiční instrument je analýza tohoto nástroje a možností investování jeho prostřednictvím v České republice a na zahraničních trzích. První část je věnována teoretickému představení tohoto druhu cenného papíru – jeho zařazení na trhu cenných papírů, uvedení související legislativy, výčet výhod a nevýhod investice jeho pomocí, atd. Následující …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis Mortgage bond as an investment instrument is to analyze the possibilities of this instrument and its use to invest in the Czech Republic and selected foreign markets. The first part concerns theoretical introduction to this type of security – its location on the market, related legislation, pros and cons of using this investment, etc. The following section discusses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance