Bc. Aneta Jůzlová

Bachelor's thesis

Německé gymnázium Jihlava ve druhé polovině 19. století

The german grammar school in Jihlava in the second half of the 19th century
Anotácia:
Bakalářská práce zkoumá historii německého gymnázia Jihlava ve druhé polovině 19. století a také porovnává školský systém v 19. a 20. století. Práce obsahuje stručný vývoj školství od roku 1774, až do roku 1939. Zejména je kladen důraz na změnu ve struktuře školství ve druhé polovině 19. století po reformách, které nastaly v roce 1848. Dále je v práci uvedena podrobná analýza a srovnání třídních výkazů …viac
Abstract:
The bachelor thesis examines the history of the German grammar school in Jihlava in the second half of the 19th century and also compares the school system in the 19th and 20th centuries. The work contains a brief development of education from 1774 until 1939. Particular emphasis is placed on the change of the structure of education in the second half of the 19th century, after the reforms that took …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta