Pavlína Hladíková, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Process in a Client with Alzheimer's Disease
Abstract:
Téma bakalářské práce je "Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou". Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána definice Alzheimerovy choroby, etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika a terapie. Dále je zde uvedena ošetřovatelská péče o klienty trpící Alzheimerovou chorobou. Praktickou část práce tvoří ošetřovatelský proces u klientů trpících …more
Abstract:
This thesis is about "The nursing process for a client with Alzheimer´s disease." This paper is divided into two sections theoretical and practical. The theoretical section describes definition of Alzheimer´s disease, etiopathogenesis, clinical pictures, diagnosis and therapy. Then, there is mentioned treatment for clients with Alzheimer´s disease. The practical department is about the nursing process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014
Accessible from:: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Markéta Sedláková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hladíková, Pavlína. Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe