Ing. Blanka KUPČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Process in Care of Patient with Alzheimer's disease
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči u klientky s Alzheimerovou chorobou. Hlavním cílem této práce je vytvoření názorného plánu ošetřovatelské péče, který vychází ze stanovených ošetřovatelských diagnóz NANDA - International taxonomie II. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část má tři kapitoly. První kapitola se zabývá rozborem Alzheimerovy …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the nursing process in the care of a client with Alzheimer's disease. The main aim of this thesis is to create an illustrative nursing care plan based on the established nursing diagnoses of NANDA - International Taxonomy II. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part has three chapters. The first chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPČÁKOVÁ, Blanka. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Alzheimerovou chorobou. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství