Halina ŠLAJNEROVÁ

Bakalářská práce

Analýza efektivity výchovných opatření orgánu sociálně právní ochrany dětí ve vztahu k potřebám rodin

Analysis of the effectiveness of educational measures the social-legal protection of children in relation to the needs of families
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu efektivity výchovných opatření na orgánu sociálně právní ochrany dětí ve vztahu k potřebám rodin. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat efektivitu uložených výchovných opatření, poukázat na možné negativní jevy při posuzování klienta a navrhnout mechanizmy k naplnění potřeb těchto rodin. Cílem teoretické části práce je blíže popsat oblasti jako je orgán sociálně …více
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on the analysis of the pedagogical precautions of the social and legal protection of children related to the family needs. The main goals of the thesis are to analyse the efficiency of the assigned pedagogical precautions, to show the potential negative factors related to the adjudication of the client and to propose the mechanisms for fulfilling the needs of those families …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAJNEROVÁ, Halina. Analýza efektivity výchovných opatření orgánu sociálně právní ochrany dětí ve vztahu k potřebám rodin. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta