Ing. Martina Kukrálová Kazdová

Bachelor's thesis

Optimalizace sazby daně z příjmu právnických osob z pohledu státu

Bussiness income tax optimizing from the perspective of state
Abstract:
Cílem práce na výše uvedené téma je zjištění optimální sazby daně z příjmu právnických osob a to tak, aby objem vybraných prostředků do státního rozpočtu byl co nejvyšší a přitom sazba korporátní daně byla co nejnižší. V praxi se ukazuje, že čím nižší je sazba daně, tím vyšší jsou příjmy do státní pokladny. Příliš vysoké zdanění má za následky odliv poplatníků do států s nižším zdaněním, či svádí k …more
Abstract:
The aim of the paper for the matter stated above is to find out an optimized legal entities income tax rate in the way the volume of resources levied to the state budget is as high as possible and at the same time to hold the corporation tax rate as low as possible. Experience shows that the less the tax rate is, the higher incomes to the state treasury are. Too high taxation results in taxpayers drop …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Kříž
  • Reader: Ing. Martina Síbrtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting