Jiří Netolický

Bachelor's thesis

Drogová závislost a sociální pedagogika

Drug addiction and social pedagogy
Anotácia:
Tato práce představuje drogovou závislost v kontextu se sociální pedagogikou. Teoretická část je rozdělena na tři podkapitoly, které se zabývají drogami, sociální pedagogikou a prevencí. V podkapitolách se tvůrce bakalářské práce zmiňuje zejména o rodině, neboť funkční rodina, stabilní rodinné prostředí a laskavá péče rodičů tvoří základ při formování osobnosti jedince. Hlavním úkolem praktické části …viac
Abstract:
The disseration introduces drug addiction in the context of a social pedagogy. There is a theoretical part which is divided into three subheadings. Every one of the subheadings is occupied either with drugs, the social pedagogy or the prevention of the addiction. In these subheadings, the author of the thesis refers to these important factors: a functional family, a stable family environment and parental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zverejniť od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Hana Jůzlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Netolický, Jiří. Drogová závislost a sociální pedagogika. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe