Bc. Jana Vavřičková

Bakalářská práce

Canisterapie jako prevence sociální izolace v domově pro seniory

Animal-assisted activities as a prevention of social isolation in a home for the elderly
Anotace:
Tématem bakalářské diplomové práce je canisterapie jako prevence sociální izolace v domově pro seniory. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část pojednává o fenoménu stárnutí a stáří,sociální izolaci a její prevenci pomocí canisterapie. V empirické části je popsán kvalitativní výzkum, který byl prováděn formou polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování. Cílem …více
Abstract:
The topic of this bachelor diploma thesis is the animal-assisted activities as a prevention of social isolation in a home for the elderly. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the phenomenon of aging and old age, social isolation and its prevention by animal-assisted activities. The qualitative research presented in the empirical part was carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jana Navrátilová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta