David Lojkásek

Bachelor's thesis

The Role of the Federal Reserve System During the Great Depression and the Great Recession

Role Federálního rezervního systému během Velké hospodářské krize a nedávné finanční krize
Abstract:
Tato práce porovnává politiku Federální rezervy během Velké hospodářské krize 30. let 20. století s politikou americké centrální banky během nedávné finanční krize z roku 2008. Cílem této práce je nalézt odlišnosti politik, kroků a rozhodnutí Federální rezervy, které měly zmírnit následky těchto dvou krizí, a zjistit, zdali měla jiná rozhodnutí i rozdílné dopady. První kapitola popisuje systém Federální …more
Abstract:
The paper compares the policy of the Federal Reserve System during the Great Depression of the 1930s with the Systems policy during the most recent financial crisis known as the Great Recession. The primary goal of the thesis is to find the differences of the policies and steps the Federal Reserve took to moderate the crises and consequently find whether the policies had different outcomes. The first …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Pavel Žamberský
  • Reader: Jakub Jedlinský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54594