Zuzana Holubářová

Diplomová práce

Model formální komunikace v organizaci

The Model of Formal Communication in an Organization : Magisterská diplomová práce

The Model of Formal Communication in an Organization
Anotace:
Cílem této práce je tvorba modelu formální komunikace v organizaci. Text je členěn do třech hlavních kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly. Každá kapitola má svůj úvod, objasňující důvody výběru a zařazení jednotlivých témat. První část práce se věnuje vymezení jejího teoretického rámce, vymezení pojmu teoretický model a taktéž operacionalizaci základních pojmů z oblasti komunikace. Druhá …více
Abstract:
The goal of this thesis is to create the model of formal communication in an organization. It is composed of three main chapters, which are divided into the subheads. Each chapter has it's own introduction, which explains the reasons for choosing each topic. The first chapter of this work presents the theoretical principles, especially the term "theoretical model" and it clarifies the basic terms connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedoucí: Veronika Gigalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.