Bc. Victoria Corai

Bachelor's thesis

Znalostní management - rozbor stavu ve vybraném podniku

Knowledge Management - its analysis in a chosen organization
Anotácia:
Tato bakalářská práce analyzuje stav managementu znalostí ve vybraném podniku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními pojmy, jako jsou data, informace, znalosti a předkládá definice znalostního managementu z pohledu více autorů. V teoretické části je pak analyzována souvislost mezi koncepty, jako jsou učící se organizace, znalostní management …viac
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the situation of knowledge management in a chosen organization. The thesis is divided in two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, basic terms like data, information and knowledge are explained ; definitions of knowledge management are also presented from the viewpoint of different authors. The theoretical part also analyzes the interdependence of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Jiří Kubín
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance